Vytváříme zero-waste retail

Směřujeme k bezodpadovému maloobchodu

Definice

Vlastní POS stojany nebo POS pooling, tzv. sdílení zdrojů?

Trh aktuálně žije palčivým nedostatkem materiálových zdrojů, a to i těch, ze kterých se vyrábí stojany pro podporu prodeje. Frekventovaným tématem je v rámci prostředků pro podporu prodeje i otázka, zda je vhodnějším řešením pro firmy vlastnictví stojanů, nebo využívání služby POS poolingu.

Za nás jednoznačně SDÍLENÍ!

Jak to FUNGUJE?

Uzavřený POS pool, který je označován právě pojmem POS pooling, provozuje specializovaná firma. Ta stojany na podporu prodeje pronajímá a svým zákazníkům nabízí servis ve formě:

Video

Naše řešení

VÝHODY

Naše mise

Klademe důraz na udržitelnost s cílem minimalizovat odpad a přiblížit se myšlence zero waste na prodejní ploše.

Uplatněním systému POSpooling plníme zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, které v kontextu současných poznatků stále více vstupují do popředí.

POS poolingem přispíváme ke sdílení zdrojů v rámci dodavatelského řetězce a k realizaci principů cirkulární ekonomiky v praxi.

I díky POS poolingu rozšiřujeme míru uplatnění vícecestných a tedy opakovaně použitelných POS stojanů.

Navíc se intenzivně zaměřujeme jak na materiálové inovace, tak i na pokročilé způsoby kontroly, údržby a celkové hospodaření se stojany.

Napište nám

Chcete se zapojit i vy do cirkulární ekonomiky?
Napište nám a společně dohodneme nejvhodnější formu spolupráce.

Kontakt

POSpooling.cz

Email: prochazkova@pospooling.cz
Adresa: Rozkoš 74, 396 01  Humpolec

Společnost

POSpooling s.r.o
Tusarova 1267/9, Holešovice,
170 00 Praha 7
IČ: 19419236

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. C 386281